Ik zorg voor een partner, ouder, kind of bekende > Vervangende zorg (respijtzorg)

Vervangende zorg (respijtzorg)

Vind je het moeilijk om de zorg uit handen te geven? Troost je, je bent niet de enige.
Maar als je zelf omvalt of ziek wordt, wat dan? Dat wil je natuurlijk vermijden.

Vervangende zorg –respijtzorg- kan overbelasting voorkomen. Door jouw zorgtaken te delen, kun je even sporten, bijvoorbeeld. Of kun je eens een dagje weg. Of je kunt lekker thuis iets voor jezelf doen.

Dat je als mantelzorger ruimte krijgt voor respijt, een adempauze, is dus geen luxe. Het is van vitaal belang om het te kunnen volhouden. Want zorgen kan soms (te) zwaar worden. Zeker wanneer je jarenlang, en soms 24 uur per dag, voor iemand klaarstaat.

Hieronder vind je informatie over de volgende onderwerpen:

 • Wat kan Mantelzorg Berg en Dal voor je doen?
 • Respijtzorg door vrijwilligers.
 • Dagopvang, een vorm van respijtzorg.
 • Landelijk aanbod.
 • ​Hoe zit het met de financiering?​

 

Wat kan Mantelzorg Berg en Dal voor je doen?

Je kunt met een gespecialiseerde vrijwilliger in kaart brengen wat jouw behoeften zijn en welke belemmeringen je tegenkomt. Je kunt het hebben over:

 • Welke drempels er zijn er? Hoe ervaar je die? Zijn er mensen die zich eventueel ook (kunnen) ontfermen over degene voor wie je zorgt? Doordat de vrijwilliger meedenkt, kun je samen op nieuwe ideeën komen.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor jouw situatie? Vrijwillige respijtzorg? Dagopvang?
 • Welke voordelen levert eventuele ondersteuning ondersteuning jou op?
 • De mogelijkheid van lotgenotencontact en het delen van ervaringen.
 • De checklists voor overdragen van de zorg.
 • Hoe regel je de financiering?

 

​Respijtzorg door vrijwilligers

Als je even een uurtje wilt sporten en je kunt je partner niet alleen laten. Als je zelf naar het ziekenhuis moet. Dan kan het fijn zijn als iemand de zorg even overneemt. We proberen dan een vrijwilliger te vinden met kennis van zaken. Het vrijwilligersaanbod kan variëren. Soms is er even niemand. Het kan ook zijn dat op een ander moment meerdere vrijwilligers zich aanbieden die zelf lang voor iemand gezorgd hebben. De eigen kennis en ervaring van (ex)mantelzorgers komt goed van pas.

 

Dagopvang

Dagopvang kan een vorm zijn van respijtzorg. In Berg en Dal hebben we gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling.  

Gespecialiseerde dagbesteding
De gespecialiseerde dagbesteding is bedoeld voor ouderen die thuis wonen en die, lichamelijk en/of geestelijk, om intensieve aandacht en hulp vragen. Mensen komen in groepjes bij elkaar en de dagbesteding is afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de deelnemers.

In Groesbeek zijn er meerdere organisaties actief met gespecialiseerde dagbesteding.

In het Klooster van Mariëndaal
Stationsweg 9 S
Groesbeek.
Deze is vijf dagen per week is open, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De dagbesteding is telefonisch te bereiken op 024 – 397 70 91.
Forte Welzijn werkt in het aanbod van deze dagbesteding samen met de ZZG (Zorggroep Zuid Gelderland).

Daarnaast zijn er twee zorgboerderijen met gespecialiseerde dagbesteding:

 • Zorgboerderij op de Klös 5, (A. Poelen);
 • Zorgboerderij aan de Cranenburgsestraat 73 (M.Theunissen).

Als iemand naar de gespecialiseerde dagbesteding wil, is een beschikking (indicatie) nodig van het Sociaal Team. De kosten voor deelname worden vergoed door de Wmo. Dat geldt ook voor eventuele vervoerskosten. Dit kun je regelen samen met Forte Welzijn.

Voor vragen kun je altijd terecht bij Gonny Leenders, coördinator dagbesteding Forte Welzijn.
Mail of bel: 085-040 60 66 of  06-25144232 op maandag, dinsdag en woensdag.

Dagbesteding Millingen aan de Rijn

Informatie hierover vind je op de website van St Jan de Deo. Dit Gasthuis biedt ook diverse activiteiten voor ouderen aan, eventueel in combinatie met maaltijden. 

Dagbehandeling
Deze vorm van dagbesteding is voor ouderen met een beperking op lichamelijk- en/of geestelijk gebied, waarbij behandeling nodig is. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie of begeleiding door een psycholoog. Bij de dagbehandeling kijken de medewerkers naar meerdere medische vakgebieden en hierbij is altijd een specialist ouderengeneeskunde betrokken.

Voor dagbehandeling is een indicatie nodig van van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Daarop staat hoeveel (geïndiceerde) dagdelen per week iemand kan deelnemen. Na 6 weken op de dagbehandeling overleggen de verschillende behandelaars hoe het gaat.

Locaties voor dagbehandeling in de gemeente Berg en Dal:

in Groesbeek verzorgt  ZZG zorggroep dagbehandeling in Klooster Mariëndaal aan de Stationsweg 9 S;

in Beek wordt dagbehandeling verzorgd door Kalorama, in Kalorama in Beek (en in de Veste in Nijmegen-Brakkenstein);

in Millingen verzorgt St. Jan de Deo dagbehandeling in de zorginstelling.

De dagbehandeling is dagelijks open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

In Groesbeek zitten de deelnemers aan de gespecialiseerde dagbesteding samen met die van de dagbehandeling bij elkaar.

Voor de dagbehandeling is een indicatie nodig van het C.I.Z. Deelnemers betalen een eigen bijdrage C.A.K..

 

Landelijk aanbod

Op www.respijtwijzer.nl staat een landelijk overzicht  van zorgorganisaties met respijtzorgvoorzieningen. Hier kun je zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderijen, logeerhuizen of vrijwilligerszorg. Maar je kunt ook zoeken op een bepaalde aandoening, zoals dementie of autisme. De website is een initiatief van Mezzo.

 

Financiering 

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

 • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan alleen als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
 • Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf zorg krijgt vanuit de Wlz. In dat geval kan de mantelzorger een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
 • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Klik hier voor een overzicht van vergoedingen voor respijtzorg per verzekeraar.
 • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).
 • Vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

 

Tips voor het overdragen van de zorg

Draag je als mantelzorger de zorg tijdelijk over aan een ander? Dan spelen er mogelijk vragen door je hoofd als ‘zal het wel goed gaan?’ of ‘wat moet ik allemaal regelen?’. Op de site van Mezzo vind je tips die je bij de overdracht kunnen helpen.

Op de website van Zuster Jansen staat een uitgebreid en informatief artikel over respijtzorg. 
Het artikel bespreekt o.a:

 • Wat respijtzorg precies betekent - en waarom het zo belangrijk is voor mantelzorgers;
 • Welke vormen van respijtzorg er zijn;
 • Hoe mensen deze ondersteuning kunnen aanvragen - en wat de kosten zijn.

(https://www.zusterjansen.nl/zorgkompas/respijtzorg)