Ik zorg voor een partner, ouder, kind of bekende > Verslagen ‘Koffie met...' > Verpleegkundige Jacqueline Deenen over Parkinson

Verpleegkundige Jacqueline Deenen over Parkinson

14 september 2017
(aanwezig 26 mensen)

Naast Jacqueline (verpleegkundige neurologie bij de Radboud) gaven ook mantelzorgers Maria Bodden (Malden) en Hilde Wijngaards (Beek) een bijdrage.

Na een inleiding over de verschijnselen van Parkinson werd vooral gesproken over de dagelijkse gang van zaken met patiënten. Zo werd gepraat over de omgang met de beperkingen als stijfheid, geheugen, prikkelgevoeligheid en over medicijngebruik. Beweging, fysiotherapie en contacten in de persoonlijke sfeer zijn van belang om te voorkomen dat er een zekere afzondering, of zelfs isolement ontstaat. De gevoeligheid voor prikkels is een van de grote problemen bij Parkinson: de verwerking van indrukken is traag, twee dingen tegelijk doen (b.v. wandelen en praten) is een opgave.  Eén op één gesprekken lukt wel, maar een groep (op een feestje) is vaak al moeilijk.

Voor de mantelzorger ligt hier een opgave, zo bleek: het in evenwicht brengen van indrukken, rust en beweging kan alleen in samenspraak tussen verzorger en patiënt. Dat los je niet in één keer op. Er zijn goede en minder goede dagen of dagdelen. De balans zoeken tot wat kan en “te veel” is een continue afweging.  Daar werd druk over gesproken. Er is via Parkinsonnet, de Parkinsonvereniging en het Parkinsoncafé  Nijmegen en omstreken in Nijmegen veel informatie te verkrijgen. Op internet is via het Parkinsonnet ook veel te vinden voor zowel lotgenoten als de behandeling.

Parkinson is een veelzijdig begrip dat veel ingewikkelde kanten heeft, te veel om hier te beschrijven. We hopen later dit jaar nog een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst te houden in Beek. Zodra dit vaststaat zullen we dat bekend maken.

Frans