Ik zorg voor een partner, ouder, kind of bekende > Verslagen ‘Koffie met...' > Notaris Timmermans over het levenstestament

Notaris Timmermans over het levenstestament

6 juli 2016

Het levenstestament is een notariële akte, dus eigenlijk geen testament. Het is een rechtsgeldig document dat ook juridisch bewijs voor de rechter kan betekenen voor gemaakte afspraken. Een testament wordt uitgevoerd na overlijden. Een levenstestament is bedoeld voor de periode dat iemand niet meer handelingsbekwaam is, bijvoorbeeld vanwege een tijdelijke verblijf in het buitenland, opname in een ziekenhuis, coma of geestelijk onvermogen.
Je kunt het vergelijken met een bewindvoerder. Iemand wordt aangewezen om handelingen te verrichten namens een ander. Dat kan een familielid zijn, maar ook iemand die geen familie is. Daarbij kan één iemand de bezittingen beheren en een ander zich bezighouden met de medische handelingen en opnames. Het is natuurlijk belangrijk om vooraf de zaken goed door te nemen met degene die u wilt machtigen, zodat de gemachtigde weet waaraan hij begint.

Zaken behartigen

De zaken die een gemachtigde kan behartigen, zijn onder andere betalingen, verzekeringen, inkopen,  vermogen en bezittingen, medisch behandelingen en opnames, schenkingen en eventuele andere zaken, naar wens. Een levenstestament is iets anders dan een medische wilsverklaring, die iemand opstelt in samenspraak met de huisarts. In zo’n medische wilsverklaring gaat het om je eigen wensen rond medisch handelen en/of euthanasie. Daarmee bemoeit zich de notaris niet. Wel kan een dergelijke verklaring opgenomen worden in een levenstestament. Een afschrift van een levenstestament gaat in elk geval naar uw bank, de gevolmachtigde, uw huisarts of uw behandelend specialist en anderen als u dat wenst. Belangrijk is dat meerdere mensen weten dat u een dergelijke akte heeft.

Huisarts

De notaris benadrukte dat voor keuzes in medisch handelen het feitelijk onmisbaar is om vooraf met de huisarts te overleggen over je eigen wensen en de mogelijkheden die je huisarts kan bieden.  Dat kan per huisarts verschillen, omdat die naar eigen inzichten en geweten handelt. De notaris speelt geen rol bij inhoud van de afspraken hierover.

Verpleeghuis

Sinds de Wet Langdurige Zorg is een eigen bijdrage verplicht bij langdurige opnamen in een verpleeghuis. Dat kan oplopen tot wel € 2.500,- per maand als je een groot vermogen hebt in Box 3. Het is goed daarmee rekening te houden als je iets als schenkingen of een erfenis wilt zeker stellen bij een dergelijke opname. Overleg daarover met notaris en/of accountant!

Kosten levenstestament

Door voortdurende veranderingen in wetgeving en ervaringen in de praktijk, moet de inhoud steeds aangepast worden. Daarom biedt de notaris een gratis jaarlijkse controle van de akte levenstestament (hij noemt het een apk-keuring). Aanvulling en wijziging van het levenstestament kost natuurlijk wel iets. De kosten van een levenstestament verschillen naar gelang de inhoud. Informatie daarover kunt u bij elke notaris opvragen.

Vergelijkingssites laten grote prijsverschillen zien. Daarop reageert notaris Timmermans met de opmerking: “Je weet niet wat je daarvoor krijgt als het gaat om  inhoud en kwaliteit, dat staat er niet bij.”  Men is vrij elke notaris te kiezen en te raadplegen. 

Folders over dit onderwerp zijn te vinden bij de notariskantoren zelf en ook op de internetsite:  www.wievandedrie.nl. Een levenstestament is maatwerk! Vandaar dat een goed gesprek vooraf zo belangrijk is. Zo kun je je eigen wensen en behoeften toetsen en vastleggen. 

Frans Jongeneel