Ik zorg voor een partner, ouder, kind of bekende > Verslagen ‘Koffie met...' > Gonny Leenders over Dagbesteding in heel Berg en Dal

Gonny Leenders over Dagbesteding in heel Berg en Dal

10 november 2016

Omdat de dagbesteding in de gemeente Berg en Dal verandert, kwam Gonny Leenders hierover vertellen. Gonny Leenders is coördinator Dagbesteding en werkt bij Forte Welzijn. Ook was het 10 november de Dag van de Mantelzorg. Daarom was er voor iedereen iets lekkers bij de koffie.

Per 1 januari 2017 zijn er drie verschillende soorten dagbesteding:

 • Inloop en Ontmoeting;
 • gespecialiseerde dagbesteding;
 • dagbehandeling.

De basisdagbesteding, zoals die nu is, stopt dan. Hiervoor in de plaats komt Inloop en Ontmoeting. Gonny Leenders legde vervolgende de verschillende soorten dagbesteding uit.

Inloop en Ontmoeting

Inloop en Ontmoeting is voor alle inwoners van de gemeente, jong en wat ouder, en is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Iedereen kan binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie drinken, samen eten of deelnemen aan activiteiten, bij voorbeeld een spelletje doen. Mensen worden ook gestimuleerd om mee te helpen en worden uitgenodigd om zelf ideeën voor activiteiten naar voren te brengen of te organiseren. Wilt u bij voorbeeld graag kaarten, wordt van u zelf gevraagd dit te starten. Voor ondersteuning is wel een professional aanwezig, die wordt geholpen door vrijwilligers en de deelnemers.

Voor sommige mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen, kan in het begin wat moeilijk of onwennig zijn om naar een Inloop en Ontmoeting te gaan. Daarom de tip om er de eerste keer samen naartoe te gaan en kennis te maken. De mantelzorger kan dan met de mensen van Inloop en Ontmoeting overleggen hoe zijn- of haar naaste daar geholpen kan worden. Als je er een paar keer samen geweest bent en de verzorgde en is gewend, hoeft de mantelzorger op den duur niet meer met zijn of haar naaste mee.

Aan de Inloop en Ontmoeting zijn geen kosten verbonden, alleen een kopje koffie of thee betalen deelnemers zelf. Als mensen zelf iets willen organiseren, zijn de kosten daarvoor voor eigen rekening. Het vervoer van- en naar huis dient u nog wel zelf te regelen (bij voorbeeld met de Regiotaxi). Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden voor vervoer. Iedereen is overal welkom, u hoeft dus niet per se naar een Inloop en Ontmoeting bij u in de buurt te gaan.

Op onderstaande locaties vindt u Inloop en Ontmoeting:

 • De Kloostertuin Mariëndaal, Stationsweg 9, Groesbeek;
 • Op de Paap, Op de Paap 1, Groesbeek;
 • Trefpunt De Meent, De Meent 2, Groesbeek (kijk voor de activiteiten daar op www.trefpuntdemeent.nl);
 • Voorzieningenhart ‘Op de Heuvel’, Ericastraat 39, Groesbeek, Stekkenberg;
 • De Goei.jkamer, St.Antoniusweg 8C, Groesbeek, Breedeweg;
 • Wijkcentrum Kerstendal, Kerstendalseweg 17, Berg en Dal;
 • Dorpshuis De Sprong, in de Polderkamer, Pr.Bernardstraat 3, Ooij;
 • Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek;
 • Kulturhus, Reusensestraat 6, Leuth;
 • St. Jan de Deo, St.Willibrordstraat 1, Millingen aan de Rijn.

Binnenkort start er ook een Inloop en Ontmoeting in De Slenk aan de Reestraat 2 op De Horst, in het Kulturhus aan de Schoolstraat 7 in Kekerdom en in ’t Zaaltje aan de Carmelweg 2 in Heilig Landstichting.

Meer informatie over Inloop en Ontmoeting, zoals de tijden waarop u terecht kunt, Vindt u op de website van Mantelzorg Berg en Dal : www.mantelzorgbergendal.nl.
Inloop en Ontmoeting is volop in ontwikkeling, daarom kunnen bijvoorbeeld de openingstijden, die op de website staan, al wat uitgebreid zijn. De Inloop en Ontmoeting in de Kloostertuin is nu nog alleen op woensdag, maar dat wordt in 2017 uitgebreid.
 

Gespecialiseerde dagbesteding

De gespecialiseerde dagbesteding is voor oudere mensen die thuis wonen en die, lichamelijk en/of geestelijk, om intensieve aandacht en hulp vragen.
Op lichamelijk gebied kunt u daarbij denken aan extra ondersteuning en hulp bij het naar het toilet gaan en toediening van medicijnen. Op geestelijk gebied is er extra begeleiding voor mensen met een matige- of ernstige dementie of mensen met psychische problemen. Mensen komen hier in groepjes bijeen. Voor deze gespecialiseerde dagbesteding blijft de samenwerking met de ZZG zorggroep bestaan.

Indicatie
Voor deelname aan de gespecialiseerde dagbesteding is een beschikking (indicatie) nodig van het Sociaal Team. Het Sociaal Team indiceert hoeveel dagdelen per week iemand aan de gespecialiseerde dagbesteding kan deelnemen. De Wmo betaalt de kosten voor de gespecialiseerde dagbesteding. Ook de kosten voor eventueel benodigd vervoer betaalt de Wmo.  De aanbieder van de gespecialiseerde zorg regelt dit vervoer. Er zijn ook mogelijkheden voor deelname voor mensen met een PGB en met een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg).

Locaties voor gespecialiseerde dagbesteding in de gemeente Berg en Dal:
*Vanaf 2017 in Groesbeek:

 • in het klooster van Mariëndaal, Stationsweg 9 S, verzorgd door Forte Welzijn;
 • zorgboerderij op de Klös 5, (A. Poelen);
 • zorgboerderij aan de Cranenburgsestraat 73 (M.Theunissen).
 • Vanaf 2017 in Beek in ’t Höfke, verzorgd door Kalorama,

(In Nijmegen verzorgt Kalorama vanaf 2017 ook deze gespecialiseerde zorg in De Veste in Brakkenstein).
 * In Millingen in de zorginstelling door St. Jan de Deo, verzorgd door de zorginstelling

In Groesbeek levert de ZZG zorggroep de zorg, in Beek en Millingen wordt de zorg geleverd door de zorginstellingen zelf.
Zoals gezegd zijn er geen kosten aan verbonden, wel een eigen bijdrage via het CAK.


Sociaal Team
Omdat niet iedereen in de zaal precies wist wat het Sociaal Team doet, gaf Marjon Galdermans (van Mantelzorg Berg en Dal) een korte uitleg:
Per 1 januari 2015 heeft de Overheid veel taken in onder meer zorg en welzijn, die voorheen door de Overheid werden geregeld, bij de gemeenten neergelegd. Om dat in goede banen te leiden zijn Sociale Teams gevormd (in andere gemeenten worden het Sociale Wijkteams genoemd). In deze teams zitten mensen van het Wmo, maatschappelijk werk, ZZG, Forte Welzijn en MEE. Hierdoor hoeft iemand met een hulpvraag, nu niet meer bij de verschillende instanties aan te kloppen. De mensen in het Sociaal Team proberen samen met u een oplossing te vinden. Daarnaast denkt het Sociaal Team ook met u mee over uw wijk, als u bij voorbeeld een leuk idee heeft voor de wijk of straat, of over vervoer naar een Inloop en Ontmoeting. In de gemeente Berg en Dal zijn 4 Sociale Teams. Onderaan dit verslag vindt u de contactgegevens van de Sociale Teams.

Dagbehandeling
Dit is een dagbesteding voor ouderen met een beperking op lichamelijk- en/of geestelijk gebied, waarbij behandeling nodig is, bij voorbeeld door een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of begeleiding door een psycholoog. Bij de dagbehandeling kijken ze naar meerdere medische vakgebieden gekeken en hierbij is altijd een specialist ouderengeneeskunde is betrokken.

Voor deelname aan deze vorm van dagbesteding met behandeling is een indicatie van het CIZ nodig (Centrum Indicatiestelling Zorg) met een aantal geïndiceerde dagdelen per week waarmee iemand kan deelnemen aan de dagbehandeling. Nadat iemand 6 weken heeft deelgenomen overleggen de verschillende behandelaars hoe het gaat.

Locaties voor dagbehandeling in de gemeente Berg en Dal:

 • in Groesbeek verzorgt  ZZG zorggroep dagbehandeling in Klooster Mariëndaal aan de Stationsweg 9 S;
 • in Beek wordt dagbehandeling verzorgd door Kalorama, in Kalorama in Beek (en in de Veste in Nijmegen-Brakkenstein);
 • in Millingen verzorgt St. Jan de Deo dagbehandeling in de zorginstelling.

De dagbehandeling is dagelijks open van 10.00 uur tot 16.00 uur. In Groesbeek zitten de deelnemers aan de gespecialiseerde dagbesteding samen met die van de dagbehandeling bij elkaar.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel een eigen bijdrage C.A.K. en, zoals al eerder gezegd, er is ook een indicatie van het C.I.Z. nodig.

Door de verschillende manieren van dagbesteding op deze manier te organiseren, hoopt de gemeente onder meer te bereiken dat mantelzorgers zich eens kunnen vrijmaken van hun zorg voor hun naaste en wat tijd voor zichzelf kunnen nemen.

Informatie
Er waren verschillende mantelzorgers in de zaal die er moeite mee hadden om alle informatie te vinden omdat je tegenwoordig zoveel zelf moet regelen. Mark Gröning, van Mantelzorg Berg en Dal, gaf ook aan dat de juiste informatie op de website van de gemeente Berg en Dal soms moeilijk te vinden is. Heeft u hier ook moeite mee, neem dan contact op met een van de Sociale Teams. U kunt ook bellen naar de Mantelzorgtelefoon: 06-13 85 91 06.

Iedereen kreeg een brochure, om alles nog eens rustig na te lezen over de verschillende vormen van dagbesteding.

Nadat alle vragen waren beantwoord, bedankte vrijwillige gastheer Miel Fransen mevrouw Leenders hartelijk voor haar uitleg.
Hierna kon iedereen nog even met elkaar napraten en genieten van een kopje koffie of thee.