Ik zorg voor een partner, ouder, kind of bekende > Ondersteuning en advies > Overige ondersteuning in Berg en Dal

Overige ondersteuning in Berg en Dal

Voor ondersteuning kun je ook terecht bij de gemeente Berg en Dal en plaatselijke zorg-en welzijnsorganisaties. 

Sociale Teams

Als je langdurig zorgt voor iemand, krijg je waarschijnlijk te maken met één van de Sociale Teams. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget, een hulpmiddel of dagopvang. In een Sociaal Team werken mensen van de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, Wmo-consulent en een opbouwwerker. Elke medewerker in een Sociaal Team heeft een eigen specialiteit. Daardoor is er altijd iemand die jou kan helpen.

Berg en Dal heeft verspreid over de kernen verschillende Sociale Teams.

Gemeentelijke regelingen 

De gemeente Berg en Dal heeft een 'Doe-mee-regeling'. Deze is voor mensen met een laag inkomen die een bijdrage willen voor activiteiten of lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportclub, muziekles, een buurtvereniging. 

Belastingkwijtschelding
Mensen met een laag inkomen die kwijtschelding willen voor belastingen, kunnen hier kijken.