Ik zorg voor een partner, ouder, kind of bekende > Informatie over mantelzorg > Informatie via Sociale Teams

Informatie via Sociale Teams

Je kunt met je vragen om informatie (of met verhalen en ideeën) niet alleen terecht bij de Mantelzorgtelefoon, maar ook bij een Sociaal Team in jouw buurt. De Sociale Teams zijn er voor iedereen die er zelf even niet uitkomt en ondersteuning nodig heeft.

Wie zit er in het Sociaal Team?

In een Sociaal Team werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen met de gemeente. Er zit bijvoorbeeld  wijkverpleegkundige in, een maatschappelijk werker, een opbouwwerker, een Wmo-consulent. Iedere medewerker heeft een eigen specialiteit.

De teamleden kijken heel breed naar een probleem en uiteindelijk kom je dan terecht bij degene die jouw vraag het beste kan beantwoorden.

Waar vind ik een Sociaal Team?

Berg en Dal heeft verspreid over de kernen verschillende sociale teams. Meer informatie hierover vind je hier.