Wie zijn wij

We zijn een actieve groep vrijwilligers met kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg. De naam Mantelzorg Berg en Dal vat kort samen voor wie we er zijn: voor iedereen die langdurig voor een ander zorgt, in de gemeente Berg en Dal. We staan je graag terzijde. Bijvoorbeeld met antwoorden op praktische en persoonlijke vragen. Of met een luisterend oor en advies, als zorgen een opgave wordt. Neem een kijkje bij Hoe kunnen we je helpen!

Samen met de gemeente Berg en Dal bespreken we wat wij voor mantelzorgers gerealiseersd willen zien. Die voornemens worden vastgelegd in de meerjaren nota mantelzorg.

Zie hier de actuele versie.

 

 

Hanneke Klievink, sociaal werker Forte welzijn

"Je kunt het zomaar zijn, mantelzorger"

Hanneke werkt als sociaal werker bij Forte welzijn en ondersteunt  mantelzorgers,  de vrijwilligers van Mantelzorg Berg en Dal en de Maatjes.

 

Mantelzorgern overkomt je , dat is niet iets waar je bewust voor kiest. Ineens zit je in een zorgsituatie die soms erg intensief is.  Zorg voor een dierbare is heel mooi, maar soms ook te veel. Ontspanning en ondersteuning is belangrijk om het mantelzorgen goed te kunnen doen en ook vol te houden.  Vanuit eigen ervaring weet Hanneke dat het niet meevalt om de juiste informatie over de juiste hulp op het juiste moment te krijgen. Daar zet zij graag haar schouders onder.

Over Mantelzorg Berg en Dal: Een fijne groep vrijwilligers die erg betrokken zijn bij mantelzorgers  en de belangen van mantelzorgers goed vertegenwoordigen.

Over Hanneke:  Een mensen mens die graag met je meedenkt.

Sanne Verburg, sociaal werker Forte welzijn.

"Jonge mantelzorgers verdienen speciale aandacht"

Sanne werkt als sociaal werker bij Forte welzijn en richt zich naast het opbouwwerk en vrijwilligerssteunpunt ook op jonge mantelzorgers.

Deze groep verdient speciale aandacht en de ondersteuning is vooral bedoeld om even het huisfront te kunnen vergeten en ontspanning te vinden. Sanne werkt daarvoor samen met de jongerenwerkers van Forte welzijn.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt zij: We kunnen niet met genoeg zijn om mantelzorgers te ondersteunen.

Over Sanne: Sanne bedenkt  graag originele activiteiten, zit boordevol energie en heeft oog voor wat jongeren nodig hebben.
 

Ineke Janssen, vrijwilliger activiteiten

"Oog voor een ander hebben!"

Ineke organiseert activiteiten en schuift regelmatig aan bij de tafel in Millingen. Ze vindt het leuk om verschillende soorten mensen en groepen te ontmoeten, is ondersteunend en een luisterend oor. Destijds is ze gevraagd door de SWOM (Stichting welzijn ouderen Millingen). Maar ze is zelf ook mantelzorger geweest. Voor andere mantelzorgers is het heel fijn dat ze vanuit ervaring spreekt. Ineke vindt het prettig om anderen te helpen en er te zijn voor een ander.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt zij: “Leuk om met het team iets te kunnen betekenen voor de mantelzorgers in Berg en Dal”.

Over Ineke: Ineke is attent en heeft oog voor een ander en denkt in oplossingen!

Joke Reineman, vrijwilliger activiteiten

"Ik voel mij betrokken bij andere mensen"

Joke is door SWOM bij de commissie mantelzorg betrokken. Samen met een leuk team organiseert ze de maandelijkse mantelzorgtafel in Millingen en diverse activiteiten. Het is prettig samenwerken met betrokken mensen om de mantelzorgers een uitje te bieden die dat hard nodig hebben en daarnaar uitkijken. Ze kunnen ook hun verhaal kwijt en vinden bij de samenkomsten een luisterend oor. Voor de oud-mantelzorgers heeft Joke een nazorg bijeenkomst opgezet. Het contact, ook met enthousiaste vrijwilligers, en iets kunnen betekenen is de drijfveer voor Joke.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt zij: “het is een organisatie die mantelzorgers leuke activiteiten biedt. Dat geeft hen weer nieuwe energie om hun vaak moeilijke taken te blijven doen”. 

Over Joke: ze heeft een groot inlevingsvermogen in anderen, is altijd bereid mee te denken en naar een oplossing te zoeken.

Fred Gerritsen, vrijwilliger zorgpauze

"Altijd op zoek naar het nieuwe"

Fred heeft een sociaal hart en kijkt graag iets verder dan je normaal doet. Hij voert gesprekken met mantelzorgers die zich door dit  persoonlijke contact gesteund voelen. Voor Fred is dit een win/win situatie. Ook als vrijwilliger moet je contact blijven zoeken met anderen. Je zoekt naar het goede doel voor de ander, maar ook voor jezelf is het nuttig, het geeft voldoening. Via een vacature is Fred bij mantelzorg terecht gekomen. Tijdens de eerste lockdown zocht hij naar zinvol werk.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt hij: “Dit zijn clubs waar mensen naar toe moeten gaan als ze omhoog zitten. Als je gekoppeld kunt worden aan een maatje verrijkt dat je leven!”

Over Fred: Fred houdt van het goede gesprek, heeft veel gereisd, veel mensenkennis en een brede belangstelling over diverse onderwerpen.

Koos Coenen, vrijwilliger zorgpauze

"Iedere dag is weer anders"

Koos heeft zich aangemeld voor de zorgpauze. Ze vindt het leuk om zinvol bezig te zijn en zo haar bijdrage aan de maatschappij te leveren. Koos gaat naar mensen thuis, zodat de mantelzorger even een moment voor zichzelf heeft. Dat geeft voldoening, waardering, gezelligheid, zeker als er een wederzijdse klik is. Ze is via een andere vrijwilliger bij Mantelzorg Berg en Dal terecht gekomen, fijn als je al iemand kent.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt zij: “maak gebruik van ons!”.

Over Koos:  Koos is vrolijk en houdt ervan dat ieder dag weer anders is. Met haar roots in Groesbeek kent zij veel Groesbekers.

Kunnie Hilbrands, vrijwilliger zorgpauze en maatjes

"Wat terug doen voor de maatschappij"

Kunnie werkt als vrijwilliger bij de zorgpauze. Dit doet ze vanuit een maatschappelijke betrokkenheid maar ook als goede dag invulling. Ze wil zo iets betekenen voor een ander en geniet zelf erg van het leven nu. Dankzij haar pensioen en te besteden tijd kan ze dit waarmaken.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt ze: “ik ga het nog ervaren wat het werk inhoudt, ben er nog maar kort bij”.

Over Kunnie: Kunnie is een optimistische vrouw, enthousiast en sociaal en zet zich graag in voor een ander.

Miel Fransen, organisatie

"Ik maak graag een praatje!"

Miel is al behoorlijk wat jaartjes betrokken bij Mantelzorg Berg en Dal. Hij is een van de leden van de kerngroep en werkt aan de organisatie van activiteiten. Dat geeft voldoening, het is leuk om andere vrijwilligers te treffen, nuttig, en een fijne  tijdbesteding. Eén van de voordelen van dit werk vindt Miel ook dat het op loop/fiets afstand is. Het werk betekent leuke contacten voor hem, hij helpt graag mensen. Miel is via anderen hier terecht gekomen.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt hij: “Heel belangrijk dat mantelzorgers ontlast worden door leuke activiteiten, een luisterend oor is fijn.”

Over Miel: Miel is heel open, betrouwbaar en een luisterend oor.

Hans Eijsbouts, organisatie

"Ik ben bij de mantelzorg blijven hangen!"

Hans werkt mee aan activiteiten en verzorgt ook publiciteit. De mensen, andere vrijwilligers, met een club samen dezelfde ideeën uitvoeren, collega’s... dat zoekt Hans in het vrijwilligerswerk en vindt hij hier. Hans heeft ooit gereageerd op een nieuwsbrief, werd uitgenodigd voor een gesprek en ging aan de slag.  Na een proefperiode besloot Hans te blijven en is er naar eigen zeggen ‘blijven plakken’. Het werk geeft voldoening, fijn om steun en toeverlaat te zijn, en mooi om vertrouwen krijgen. Voor Hans is het ook fijn om onder de mensen te blijven komen.

Over Mantelzorg Berg en Dal zegt hij: “Zinvol voor mantelzorgers, maar wel in goede samenwerking en verstandhouding met de gemeente”. Hans werkt daar dan ook graag aan mee. “Laten we vertrouwen in de eigen gemeente bevorderden, dit komt de mantelzorg ten goede”.

Over Hans: Een luisterend oor. Initiatief nemend en boordevol ideeën. Hans is een kritisch denker.

Nellie Oonk, vrijwilliger zorgpauze en maatjes

"Fijn om zelf ook wat om handen te hebben"

Nellie is gestart als vrijwilliger bij de maatjes, maar vind het ook prima om ingezet te worden bij  de mantelzorg  zorgpauze. Dit doet ze vanuit haar hart en  fijne  dag invulling. Ze wil zo iets betekenen voor een ander.  

Over Nelly:  Nelly is een heel hartelijke vrouw en wil graag iets zinvols voor een ander betekeken. 

 

Video impressie

Bekijk hieronder een impressie van Mantelzorg Berg en Dal: