Wonen en mantelzorg

Dichterbij wonen bij degene voor wie je zorgt? Overweeg je een mantelzorgwoning? Of aanpassingen in je huis voor een tweede huishouden?

Er komt veel kijken bij een nieuwe situatie.

Mantelzorg en wonen

Mantelzorgurgentieverklaring:

Als de afstand tussen mantelzorger en ontvanger van de mantelzorg de mantelzorgrelatie bemoeilijkt is het mogelijk om een mantelzorgurgentieverklaring aan te vragen. De aanvrager krijgt met deze verklaring voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Een mantelzorgverklaring kan aangevraagd worden bij de gemeente. De aanvraag wordt ingediend bij het sociaal team.

Pré-mantelzorgwoningen:

De gemeente wil meewerken bij situaties waar ouderen die nog géén directe zorg (geen zorgindicatie) nodig hebben, wel al bij de kinderen kunnen gaan wonen. Zodra er een concrete mantelzorgvraag ontstaat kunnen de kinderen voor de ouders gaan zorgen. Er is hier sprake van een pré-mantelzorgwoonverzoek. Op basis van beleid kijken we of we kunnen meewerken aan het pré-mantelzorg-woonverzoek. Een aanvraag wordt bij (bouw)vergunningen ingediend.

Een compleet beeld over wonen en mantelzorg is te vinden op de website  van Mantelzorg NL, wonen.

Informeer voor lokale regelingen bij de gemeente Berg en Dal.