Bijeenkomsten en cursussen

Er is veel aanbod in trainingen en cursussen vanuit meerdere organisaties.

Wij willen mantelzorgers in deze gemeente informeren over het regionale aanbod.

Voor de gemeente Berg en Dal biedt Pro Persona tal van trainingen en cursurssen die erop gericht zijn je sterker in het leven te doen staan.

 > zie propersonaconnect.nl/preventie/

Wij willen mantelzorgers in deze gemeente informeren over ons eigen aanbod en het regionale aanbod.

Zo bieden wij online webinars, zodat je thuis rustig kunt deelnemen.

Maar ook organiseren we enkele keren per jaar een themabijeenkomsten ('Koffie Met') over onderwerpen waar mantelzorgers mee te maken hebben.

Je vind ze onder 'Hoe kunnen we helpen' bij  informatie bijeenkomsten en cursussen, of in de agenda