Home > Thema's > Parkinson, een hersenziekte met grote gevolgen

Parkinson, een hersenziekte met grote gevolgen

Parkinson 

Een aandoening, die weinig in de aandacht staat, is Parkinson. De term is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende uitingen van het minder goed functioneren van de hersenen. De oorzaken zijn niet duidelijk. De samenwerking van de hersencellen wordt minder. Vertraging en soms uitval van functies zoals bijvoorbeeld het praten, het bewegingsapparaat of het reactievermogen zijn het gevolg. Concreet: het lopen gaat moeilijker, een late reactie op vragen of moeite met opnemen van wat men hoort of leest. Beven of trillen wordt vaak genoemd, maar is maar voor een deel van de patiënten van toepassing. Veelal is het niet direct waarneembaar, zeker in een mildere vorm. 

Cijfers 

Enkele cijfers: een op de vijftig men-sen in Nederland heeft een vorm van Parkinson! Alle leeftijden zijn daarin vertegenwoordigd. Het kan ook erfelijk zijn. Aanwijzingen geven aan dat in 40% van de gevallen sprake is van erfelijke aanleg. 
Er zijn verschijnselen, die op Parkinson lijken te wijzen, maar dat niet hoeven te zijn. Een slepende voet is zo’n voorbeeld, maar dat kan ook het effect zijn van een tia. Er zijn veel ver-schillende symptomen, zoals enige stijfheid, stemmingen die wisselen, gebogen houding, minder evenwicht door minder spiercontrole bij lopen, enzovoort. Onderzoek door neuroloog is feitelijk een voorwaarde om zekerheid te krijgen. 

Geen Alzheimer 

In de praktijk komt verwarring met Alzheimer voor. Wees daarom niet te snel in het vormen van een mening. De ziekte is ingewikkeld, te meer daar men geen direct verband kan leggen met het functioneren van een orgaan. 

Behandeling 

De behandeling is vaak multidisciplinair: medicatie (dopamine-tabletten) en begeleiding door meer disciplines kan remmend werken op de ontwikkeling en soms enige verbetering geven. Dopamine aanvullen vertraagt de achteruitgang, maar geneest niet. Bekend is dat het lichaam dopamine niet gemakkelijk opneemt. Minder gebruik van melkproducten, vlees of eiwitrijke voeding is aan te raden. Goed is een regelmatig leven te leiden, op tijd bewegen en rust nemen. Doen wat goed lukt: bijvoorbeeld fietsen in plaats van lopen. Er zijn gespecialiseerde verpleegkundigen, ergo- en fysiotherapeuten, die ondersteunen of activeren. Maar uiteindelijk nemen de negatieve verschijnselen toe. 

Er is wereldwijd een keten van wetenschappelijk onderzoekers actief om verder te komen met het vinden van een oorzaak en effectieve behandeling. De Radbouduniversiteit neemt daaraan deel: het Parkinson centrum onder leiding van de heer B. Blom. Daarnaast is er het Parkinson-net: een netwerk van ervaringsdeskundigen en professionals, die met raad en daad bijstaan en uw vragen kunnen beantwoorden. 


Impact op mantelzorgers 

De impact op mantelzorgers is enorm en lijkt ook op andere hersenziekten. Denk alleen al aan omgaan met gedragsveranderingen… Daarom willen we dit najaar in samenwerking met Parkinson-net hier meer aandacht aan besteden.

Hierover verder praten?

Wil je meer weten of verder praten naar aanleiding van deze tekst? Je kunt ons mailen of bellen. Misschien heb je behoefte aan meer informatie over dit onderwerp. Geef dit dan bij ons aan. Miss-chien kunnen wij een thema avond organiseren. Of er aandacht aanbesteden in een andere vorm. Heb je nog tips? 
Je kunt ook eens kijken bij het Parkinson Café, dat is in Nijmegen. 
Zie ook www.parkinsoncafenijmegen.nl